Frühlingstanzen

Sat 4 May

Musik: mélange & Folkorchester
Tanzleitung: Mattelüt
Ort: Aula Schule Säget, Jegenstorf
Zeit: ab 17:00
Kollekte
Stil: Volkstanz international (inkl. Balkan), Bal Folk
Nachtessen: Mitbringbuffet
web:
ethnoson.ch
folkorchester.ch
resroe.ch
matte.volkstanz.ch

Publié par Res comme "".

Discuter